Matematik och poker

Spelare som spelar poker brukar väldigt ofta säga att poker är ett spel som baseras på såväl sannolikhet som matematik och för att en spelare ska gå plus i det långa loppet är det väldigt viktigt att man känner till vissa matematiska termer och att man använder sina matematiska färdigheter när man sitter och spelar vid pokerbordet oavsett om det är online eller fysiskt.

För alla pokerspelare finns det vissa ord och termer som är ständigt återkommande när man sitter med sina vänner och ska spela en runda poker eller om man exempelvis sitter framför sin dator och på några få sekunder måste räkna ut hur sannolikt det är att motspelaren har en viss hand. Matematik och poker hänger som bekant ihop och om man vill bli en duktig pokerspelare ska man helst kunna vara duktig på matematik också för poker handlar i en hög utsträckning om just sannolikhetslära.

Sannolikheter, möjligheter och statistik

Uträkningar

Enligt Lars-Åke Lindahl som har skrivit en avhandling i ämnet som rör just dessa teorier har man hittat flera kopplingar mellan spelteorier och dess användning i flera vetenskapsområden som exempelvis nationalekonomi, biologi och även datorvetenskap. Detta innebär att alla dessa ämnen är beroende och påverkar varandra. Spelteorier, poker, matematik och flera andra vetenskapsområden kan alla dra nytta av varandra men i grund och botten är alla beroende utav statistik och sannolikheter.

  • Vad är då sannolikheter? Ja det korta svaret är hur stor chans det är att det blir ett visst utfall.

Sannolikhet är alltså ett mått på hur troligt det är att en viss händelse komma att inträffa.

Om man exempelvis har ett mynt som man slänger upp i luften så kan det antingen bli krona eller klave. Detta innebär således att sannolikheten för krona är 50% eller 1/2. På 10 försök så bör det bli krona fem gånger. Det som är viktigt att påpeka är att sannolikhet och utfall inte är samma sak, sannolikhet är inget facit. Även om det bör bli en krona (eller klave) varannan gång så kan det i praktiken bli en klave tio gånger eller en krona tio gånger. Det är således viktigt att skilja på sannolikhet och utfall.

  • Statistik och poker. Statistik är en viktig faktor inom pokerns värld. Men som Lars-Åke klokt beskriver i sin avhandling ”Spelteori” så måste man vara medveten om att spelteori är oantastlig. Men för att man ska kunna använda dessa spelteorier korrekt krävs det naturligtvis att det råder god överensstämmelse mellan modell och verklighet. Detta innebär i princip att ja, statistik har man en enorm nytta utav i poker men precis som med sannolikheter så är det ju ingen garanti att någonting kommer att inträffa bara för att det brukar göra det. Det är väldigt mycket fördelar man kan dra utav statistik och sannolikheter inom pokern men samtidigt ingen garanti för ett visst utfall.

Vad är en spelteori?

Vad är då en spelteori? Enkelt sammanfattat kan man säga att en spelteori är en matematisk teori som kan användas för att på ett smidigt sätt modellera och studera såväl konflikter som samarbeten. De olika modellerna i dessa sammanhang kallas för spel medan alla deltagande parterna som spelare och då beroende på om fokus ligger på vad en spelare kan åstadkomma på egen hand utan samarbete med övriga spelare som är involverade. Eller också vad övriga grupper av spelare kan åstadkomma genom samarbete klassificeras spelen som icke-kooperativa och kooperativa. En spelare som sitter och spelar poker kan aldrig förlita sig på vad han eller hon har för kort utan man är alltid beroende utav vad övriga spelare vid bordet sitter med för händer och vilka kort dessa har. Men med hjälp utav spelteorier, statistik och sannolikhet kan man ha en fördel gentemot sina övriga spelkamrater som sitter vid spelbordet.

Vad är pottodds ?

Pottodds är enkelt sagt kostnaden för en pott. Om potten är 100 kronor, och det kostar 25 kronor att syna så är pottoddsen 4 mot 1, eller 25 %. Potoddset jämförs sedan med chansen att du ska få din eftersträvade hand. Om det är lägre än pottoddset, så är det värt det. Exempelvis, om pottoddset är 4 mot 1, och chansen att du ska få eftersträvad hand är 3 mot 1 så är draget värt att göra. Du kommer förlora två gånger av tre, men den tredje gången vinner du tillräckligt för att ta skadan igen. I exemplet ovan så lägger du ut 3 * 25 = 75 kronor på satsningar, och även om du bara vann en pott så vann du då 100 kronor, en vinst på 25 kronor.

Mer avancerat är att även om du får din eftersträvade hand kanske någon annan fick en bättre. Du satsade enligt pottoddset, fick din hand och… förlorade. Det gäller att hålla koll på att din vinsthand verkligen är en vinsthand.

Det finns även implicerade pottodds. Det är antagandet att potten kommer att fortsätta växa, så ditt pottodds på 4 mot 1 kanske är 7 mot 1 när allt är över. Matematiken och spelteorin bakom pottodds och implicerade pottodds är omfattande, och det finns mycket information för den intresserade.

Hur räknar man ut dessa pottodds?

Peka på tavlan ekvation

När man ska räkna ut ett pottodds så tar man helt enkelt ut antalet outs som spelaren har, alltså kort som kan förbättra din hand (Din hand är korten som du håller i). Sen jämför du dessa med beloppet du måste syna för att se ett kort till. Det låter omständligt men ju längre man spelar desto skickligare blir man på detta. Beräkningen användes sedermera för att se om man tjänar på att syna för att jaga i det hela långa loppet. Därför är det väldigt viktigt att känna till pottodds och bli duktig på att räkna ut det.

Skulle spelaren exempelvis ha 50% att förbättra sin hand så kan man uttrycka det som 1/2. Det innebär att varannan gång man synar för att förbättra handen bör man lyckas. När man har lärt sig att förstå dessa förhållanden för sina chanser att förbättra en hand så kan man använda samma kunskap och koncept för att kunna förstå men också räkna ut pottodds.

Att läsa på om matematik, statistik och sannolikhetslära innan man sätter sig vid pokerbordet kan öka oddsen till vinst. Större delen av spelet är ren och skär matematik och ju duktigare man är på matematik och spelteorier ju duktigare kommer man också bli när man sitter och spelar om en viss pott!